Informationsmöte om Horisont 2020

Notis · 2014-05-13

Den första januari startade ramprogrammet Horisont 2020, EU:s hittills största satsning på forskning och innovation. Budgeten ligger på 80 miljarder euro för perioden 2014-2020. Den 10 juni arrangerar Vinnova tillsammans med Mälardalens högskola ett informationsmöte om möjligheterna med det nya ramprogrammet.

Mer information och anmälan på Vinnovas hemsida