Informationsmöte om ny PiiA-utlysning den 18 januari

Notis · 2016-01-11

Har du en projektidé och behöver hjälp med finansiering? Måndag den 18 januari klockan 14-16 kommer det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation, PiiA, till Sandbacka park i Sandviken och informerar om en ny utlysning som är öppen för ansökan under kvartal 1. Syftet med utlysningen är att få igång forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt (FUI) med fokus på industriell digitalisering. Den totala budgeten för denna utlysning är 40 miljoner kronor.

Vem kan söka?

Konsortier (sammanslutningar) av företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra aktörer som har en projektidé med fokus på industriell digitalisering. Idén ska vara innovativ, tillväxtdrivande och tillämpningsorienterad för att godkännas.

Olika typer av projekt

Korta FUI-projekt

  • Projektlängd på maximalt ett år
  • Offentlig finansiering på mellan 750 KSEK och 1,5 MSEK

Mediumstora FUI-projekt

  • Projektlängd på maximalt tre år
  • Offentlig finansiering på mellan 1,5 MSEK och 5 MSEK

Stora FUI-projekt (endast ett projekt kommer att beviljas)

  • Projektlängd på maximalt tre år
  • Offentlig finansiering på mellan 5 MSEK och 10 MSEK

Mötet

Programchef Anders OE Johansson börjar mötet med att ge en uppdatering av vad som händer i PiiA. Därefter berättar han om utlysningen och svarar på frågor. För den som vill finns också möjlighet att diskutera enskilda projektidéer med Anders.

Tid: Måndag 18 januari kl 14 – 16

Plats: Sandbacka Park, Högbovägen 45 i Sandviken, konferensrum Forum

Anmäl dig till informationsmötet