INNODAY utforskar innovativ kompetens

Notis · 2017-04-28

Vad innebär att vara innovativ? Det började med en ansökan till Vinnova, sen kom en forskare, sen en dansare från Slovenien, workshops startade och fler anslöt. Sedan januari pågår forskningsprojektet INNODAY som syftar till att utveckla innovationsförmåga hos människor och verksamheter på expectrum.

Nina Bozic Yams, projektledare och forskare på RISE SICS Västerås och vid Mälardalens högskola, menar att ett sätt att konkurrera på den internationella marknaden är genom att låta innovation bli en del av en organisations DNA. När innovation genomsyrar företaget uppmuntras anställda till individuell kompetensutveckling, att kontinuerligt ifrågasätta, ta sig tid till reflektion samt experimentera med nya arbetssätt som kan resultera i nya interna processer, produkter, tjänster eller affärsmöjligheter.

De fem deltagande organisationerna i projektet Innoday är Automation Region, Kulturstiftelsen Arty, Västerås marknad och näringsliv/expectrum, Västerås Science Park och RISE SICS Västerås. Projektet finansieras av Vinnova.

Läs mer om INNODAY på SICS:s hemsida