Innofacture – MDHs nya forskarskola

Notis · 2012-02-29

Innofacture vid Mälardalens högskola (MDH) ska samverka med åtta av landets största tillverkningsföretag. Syftet är att stärka svensk konkurrenskraft på den globala marknaden. Hela projektet är unikt då det fokuserar både på innovation och produktion för att utveckla produktionsprocesser i företagen.

Forskarskolan ska ge tillverkningsindustrin förbättrade produktionssystem, bättre arbetssätt samt medarbetare med spetskompetens inom produktionsområdet. Bland de åtta företagen återfinns Volvo Construction Equipment (VCE), ABB, Scania, Bombardier, Volvo Powertrain och Fuji Autotech. Projektbudgeten är 74 miljoner kronor, varav företagen bidrar med 34 miljoner kronor, KK-stiftelsen 27 miljoner och MDH resterande medel. Projektledare för Innofacture är Mats Jackson, professor inom innovativ produktion vid MDH.