Innovation på agendan, 60 sekunder i veckan!

Notis · 2014-06-27


Sedan ett antal år tillbaka står innovation på varje företags agenda. Oavsett om det är ni som satt innovation på er agenda eller om det är era konkurrenter som gjort det åt er så har ni innovation där. Närvarande. Oavsett om det stärker eller stjälper. I allt det ni gör, levererar och konkurrerar.

Mellan augusti 2014 till maj 2015 har du som medlemsföretag möjlighet att med hjälp av Automation Region lägga grunden för ett innovativt innovationsklimat. På 60 sekunder i veckan mäter du och sätter innovation på agendan!

Deltagande företag investerar medarbetar-tid för att genomföra en veckovis 60 sekunders enkät, fyra stycken fördjupade kvartalsundersökningar samt tid för att delta i fyra kreativa workshops med fokus på stärkt innovationsförmåga. Fokus är ökad medvetenhet, feedback och lärande genom att göra.

Med hjälp från Automation Region, i samarbete med forskare från Mälardalens högskola, har ni möjlighet att utifrån er ambitionsnivå skräddarsy ett utvecklingsprogram för ökad innovationsförmåga genom att forma ett organisationsklimat för innovativt beteende och innovativa erbjudanden. Är ambitionsnivån låg får ni minst med er ökad medvetenhet om innovativa organisationer, förutsättningar för innovativa beteenden, enkla utvecklingsverktyg samt forskningsbaserade metoder för kreativitet och innovation.

Mer information: Karolina Winbo, 021-10 73 77 eller karolina.winbo@automationregion.com.