Innovation som konkurrensmedel

Notis · 2011-10-31

Den 18 november samlas företrädare för näringsliv och det offentliga samhället på Affärsforum För Framtiden för att lyssna på tre välkända organisationer och deras syn på innovation som konkurrensmedel. Vad är nödvändigheten av att hela tiden vara innovativ, utveckla, för att vara konkurrenskraftig? Volvo, HM Power och Vinnova ger här sin syn på bland annat:

  • Vad är det som styr när utvecklingen av en ny bilmodell initieras?
  • Vad är skillnaden mellan att vara en innovatör, forskare respektive entreprenör?
  • Vad är viktigast – att stimulera nya idéer, göra piloter eller att skapa möjligheter att finansiera kommersialisering?

Affärsforum För Framtiden är en fortsättning och utveckling av Arosmässan. Affärsforum För Framtiden vill verka som en naturlig mötesplats där företrädare från näringsliv och det offentliga samhället träffas för att diskutera och lära om hur morgondagens teknik och samhälle kan utvecklas. Välkommen till arrangemanget fredagen den 18 november klockan 12:30-15:00. Priset är 250 kronor exklusive moms per person. Anmälan och frågor sker till Easyconference på info@easyconf.com. Mer information finns på www.affarsforum.nu.