Innovationscheckar att söka

Notis · 2014-10-31

Innovationscheckar kan ge företag med tillväxtpotential möjlighet att vässa sin innovationsförmåga. Det kan exempelvis handla om affärsmodellen, nya organisatoriska lösningar, partnerskap och produkter. Innovationschecken är kontanta medel på cirka 100 000 kronor som företaget kan nyttja för att anlita extern kompetens.

Automation Regions medlemsföretag IndustriQompetens har nu möjligheten att förmedla en eller två innovationscheckar. De företag som ansöker om en check ska uppfylla ett antal baskraven som bland annat handlar om att den aktuella produkten eller tjänsten ska vara helt ny för marknaden. Kraven omfattar även företagets storlek och hur länge det har funnits. Det ska också finnas ett dokumenterat driv och en ambition att projektet ska generera affärsinriktad tillväxt.

Bakom satsningen står Vinnova som har gett ett antal organisationer mandat att distribuera innovationscheckar för att öka den nationella innovationskraften.

För mer information kontakta Susann Karlsson på IndustriQompetens, susann@industriqompetens.se eller 070-104 61 25.