Innovationscheckar att söka

Notis · 2015-05-29

Innovationscheckar att söka

Innovationscheckar är kontanta medel på 100 000 kr som kan hjälpa lovande teknikföretag att växa. Pengarna kan användas för att med hjälp av extern kompetens skapa en ny produkt eller radikalt förnya en befintlig produkt med hjälp av ny teknik.

Automation Regions medlemsföretag IndustriQompetens har nu möjligheten att förmedla ett begränsat antal innovationscheckar. De företag som ansöker om en check ska uppfylla ett antal baskrav och det ska också finnas ett dokumenterat driv och en ambition att projektet ska generera affärsinriktad tillväxt.

Bakom satsningen står Vinnova som har gett ett antal organisationer mandat att distribuera innovationscheckar för att öka den nationella innovationskraften.

För mer information kontakta Susann Karlsson på IndustriQompetens, susann@industriqompetens.se eller 070-104 61 25.