Innovationsledningens roll i utvecklingen av AI

Notis · 2018-06-29

Vi på Automation Region anser att innovationsledning kommer att ha en mycket viktig roll i arbetet med att utveckla och integrera artificiell intelligens (AI) i vårt samhälle. I samband med ISPIM:s (the International Society for Professional Innovation Management) årliga konferens tog Automation Region därför tillfället att lyfta in AI-begreppet i ett starkt globalt innovationsledningsnätverk. Totalt har Automation Region samarbetat med 13 personer från 6 olika universitet/forskningsinstitut och 4 företag från totalt 4 olika länder. Tillsammans har vi drivit och deltagit i 9 olika aktiviteter inför och under konferensens 4 dagar.

Aktiviteterna syftade alla till att integrera AI-begreppet i innovationslednings-kontexten och responsen har varit väldigt bra. Under hösten kommer vi att starta upp ett antal fortsättningsaktiviteter där den första är att i samarbete med ISPIM-organisationen forma en "special interest group". Mer information kommer under hösten.