Innowatch beviljas finansiering från KK-stiftelsen

Notis · 2015-11-30

Under november meddelade KK-stiftelsen att de beviljar utvecklingsprojektet Innowatch vid Mälardalens högskola finansiering om 3,8 miljoner kronor inom programmet HÖG.

Karolina Winbo

– Intresset för projektet har varit mycket stort och den nya finansieringen visar att vi är på helt rätt spår. Ett innovativt organisationsklimat kommer att vara en överlevnadsfaktor i framtiden, inte minst när de gäller förmågan att förändra och utveckla verksamheten men även för att attrahera rätt kompetens, säger Karolina Winbo, processledare för Automation Region och projektledare för Innowatch.

Innowatch är en process som utgår från arbetsklimatet och hur det stöder förmågan till innovation. De medverkande företagen mäter sitt innovationsklimat varje vecka, vilket ger en bild av nuläget men även visar förändringar och trender. Resultaten indikerar hur öppet och tillåtande klimatet är, om medarbetarna får stöd för nya idéer och hur riskvillig organisationen är. Innowatch utvecklas av Automation Region, Mälardalens högskola och SICS i Västerås. I beslutet om beviljad finansiering skriver KK-stiftelsen bland annat:

Företagens engagemang är tydligt liksom nyttan. Antalet verktyg som adresserar den centrala frågan i ansökan blir allt fler, men den pedagogiska effektiviteten av dessa har egentligen inte testats; detta projekt har därför en stor möjlighet att ge värdefulla bidrag inom området.

KK-stiftelsens program HÖG finansierar forskningsprojekt vid nya lärosäten sedan 1995. Syftet med programmet är att bidra till etablering och utveckling av nya forskningsområden och samtidigt stärka konkurrenskraft för de företag som deltar i projekten.

Läs en tidigare artikel om Automation Regions arbete med Innowatch
Läs mer om HÖG-programmet på KK-stiftelsens hemsida