Innowatch uppmärksammas

Notis · 2015-03-16

Daniel Gustavsson och Jennie Schaeffer, foto Fredrik Karlsson, Ny TeknikIntresset för Innowatch, som mäter och förbättrar innovationsklimatet i organisationer, är just nu stort. Efter välbesökta frukostmöten i både Västerås och Stockholm under februari uppmärksammades konceptet även i Ny Teknik.

Foto från artikel i Ny Teknik (fotograf Fredrik Karlsson), samtal mellan Daniel Gustavsson, ABB Facts, och Jennie Schaeffer, Mälardalens högskola.

Läs artikeln på Ny Tekniks hemsida
Mer information om onlineverktyget Prindit