Insight

Här samlar vi kunskap och insikter från våra utvecklingsprojekt, behovsinventeringar, konferenser och andra aktiviter. Saknar du något? Välkommen att kontakta oss! 

Sverigekarta med kartnålar vid de orter där Industrimötet arrangerats.

Industrimötet Sverige

Behovsanalys

Genom initiativet Industrimötet Sverige samlar Automation Region företag, organisationer och investerare i samtal kring utveckling och kritiska tillväxtfaktorer inom industriell teknologi. Hur kan regionala styrkor bli nationella resurser? Hur kan Sverige bli världens bästa industrination och attrahera internationell spetskompetens?

Ta del av insikterna från Industrimötet Sverige
Jonas Larsson, Andreas Haga, Fredrik Ekstrand och Catarina Berglund sitter i fåtöljer i en TV-studio.

Mikrofabriker – flexibel och hållbar textilproduktion

Behovsanalys

Kan vi med hjälp av robotar och existerande teknik från andra, redan automatiserade branscher skapa en textilindustri 2.0 i Sverige? Projektet Mikrofabriker undersöker hur textil- och klädproduktion kan bli mer flexibel och hållbar genom automation och digitalisering.

Ta del av insikterna projektet Mikrofabriker

Automation är nu

Rapport

Runt om i världen genomgår industrin en teknikdriven strukturomvandling där befintliga automations- och it-system förstärks med nya digitala lösningar. Utvecklingen inom IndTech går snabbt och har stor betydelse för företagens konkurrenskraft. I den nya rapporten Automation är nu pekar Automation Region ut fem områden som är av särskild betydelse för den svenska industrin.

Läs mer och ta del av rapporten

Swedish IndTech 2021

Rapport

Den globala marknaden för IndTech – tekniken som gör industrin smartare – beräknas vara värd mer än 400 miljarder USD med en tillväxttakt på 7 procent per år. Den svenska IndTech-branschen mäter sig storleksmässigt med basindustrin men växer betydligt snabbare. Tillsammans med det strategiska innovationsprogrammet PiiA och Blue Institute har Automation Region tagit fram rapporten Swedish IndTech 2021 som belyser framväxten av ett nytt svenskt styrkeområde.

Läs mer och ta del av rapporten

IndTech Statement

Rapport

Konferensen Automation Summit med PiiA Inspiration den 6 oktober 2020 samlades 500 företrädare från företag, akademi och myndigheter. Här presenteras de frågeställningar som diskuterades och de utvecklingsområden som deltagarna lyfte fram som viktigast för fortsatt utveckling av den svenska industrin.

Ta del av insikterna från konferensen

Beställarkompetens – så analyserar du företagets behov

Utvecklingsverktyg

Automation Region har utvecklat ett beställarverktyg som visar vägen genom den ibland snåriga processen att automatisera och digitalisera. Denna variant är utformad för SME-företag inom industrin men vi ser att behoven är likartade i de flesta branscher.

Testa beställarverktyget

Nulägesrapport om den smarta industrin

Rapport

Under 2019 tog Automation Region i samarbete med medlemsföretaget Hello Future fram rapporten Den smarta industrin – nuläge, framtid och science fiction. Rapporten belyser de viktigaste hindren för utveckling och visar vad svenska industriföretag kan göra för att komma vidare.

Läs mer och ta del av rapporten

Automation Student

Studenttävling

För att betona vikten av en stabil återväxt inom automations­området arrangerar Automation Region en årlig student­tävling för bästa automations­relaterade examens­arbete – Automation Student. Utmärkelsen har delats ut sedan 2010 av Automation Region, Svenska Mässan samt bransch­organisationen Svensk Automation. Det vinnande bidraget belönas med ett stipendium på 20 000 kronor …

Läs mer och registrera bidrag
Visa samtliga