Automation är nu

Rapport

Runt om i världen genomgår industrin en teknikdriven strukturomvandling där befintliga automations- och it-system förstärks med nya digitala lösningar. Utvecklingen inom IndTech går snabbt och har stor betydelse för företagens konkurrenskraft. I den nya rapporten Automation är nu pekar Automation Region ut fem områden som är av särskild betydelse för den svenska industrin.

  • Öka satsningarna på FoU och förbättra samverkan mellan akademi och näringsliv
  • Stärka industrins kompetensförsörjning och underlätta livslångt lärande
  • Ta en världsledande position inom digitaliseringens möjligheter
  • Driva satsningar för att påskynda industrins klimatomställning
  • Underlätta för utländska studenter och experter att komma till Sverige

Automation Regions prioriterade frågor beskrivs närmare i rapporten, som även innehåller röster från medlemsföretagen ABB, Siemens och ICA samt innovationsmyndigheten Vinnova.

Hämta rapporten Automation är nu (pdf) →