Automation Student

Studenttävling

Automation Student – information in English →

Sofie Nilsson och Anna Bengtsson från Lunds tekniska högskola vann Automation Student 2022.

För att betona vikten av en stabil återväxt inom automations­området arrangerar Automation Region en årlig student­tävling för bästa automations­relaterade examens­arbete – Automation Student. Utmärkelsen har delats ut sedan 2010 av Automation Region, Svenska Mässan samt bransch­organisationen Svensk Automation. Det vinnande bidraget belönas med ett stipendium på 20 000 kronor.

Tävlingsregler

Tävlande examensarbeten ska vara utförda inom det automations- och produktionstekniska fältet. Automation omfattar automationstekniska lösningar inom processindustri, diskret tillverkning, logistik och fastighet. Det produktionstekniska området omfattar grundläggande styr- och reglerteknik, processoptimering och produktionsledning samt hårdvara och relaterad programvaruteknik. Automation Student är öppen för studenter från yrkeshögskolor och från tre- eller femåriga högskole- eller universitetsutbildningar. Tävlande arbeten ska vara genomförda under 2023 eller senare.

Registrera bidrag

Här registrerar du ditt bidrag till Automation Student 2024. Bekräftelse på din registrering samt vidare kommunikation sker via e-post, kontrollera därför att du har angett rätt e-postadress. Vi vill ha examensarbetet i pdf-format. Bidraget ska vara skrivet på svenska eller engelska.

Om du behöver hjälp med registreringen, eller om du har frågor om tävlingen, är du välkommen att kontakta Anna Sandberg.

Sista anmälningsdag för Automation Student 2024 är den 31 augusti 2024.

Jury

Patrick Fredriksson
Konsult inom produktionsteknik och hållbart företagande
Mer om Partick på Linkedin →

Henrik Johansson
Gruppchef för El & Automation, Elkraft, Prevas
Mer om Henrik på Linkedin →

Christer Nygren
Universitetsadjunkt i innovationsteknik, Mälardalens universitet
Mer om Christer på Linkedin →

Marina Rantanen Modéer
Ledare för studier av taktisk autonomi, Saab, vinnare Automation Student 2012
Mer om Marina på Linkedin →

Tidigare vinnare

2022 – Sofie Nilsson och Anna Bengtsson, Lunds tekniska högskola

Sofie Nilsson och Anna Bengtsson har undersökt hur trådlös reglering kan förbättras genom att modifiera regleralgoritmen och basera kommunikationen av styr- och mätsignaler på händelser i stället för fasta tidsintervall.

Trådlös kommunikation mellan maskiner, sensorer och automationssystem är en självklarhet inom den moderna tillverkningsindustrin. I takt med att allt större del av utrustningen kopplas upp ökar behovet av en tillförlitlig styralgoritm som kan hantera de nya förutsättningarna. Mindre datamängder innebär också besparingar avseende energi, minneskapacitet och beräkningsresurser. En av slutsatserna är att trådlös reglering kan utformas så att den blir lika tillförlitlig som trådbunden överföring. Juryns motivering:

Det vinnande bidraget presenterar en väl genomarbetad modell för effektiv trådlös kommunikation inom tillverkningsindustrin. Med vetenskapligt grundade resonemang och praktiska tester bidrar författarna med ny kunskap som är värdefull för utvecklingen av framtidens kostnadseffektiva och kraftfulla automationslösningar.

2021 – Moutoz Abdalrahman och Alistair Brice, Lunds tekniska högskola

Moutoz Abdalrahman och Alistair Brice har byggt en monteringslina för montering av en trampbil. Att valet föll på just en trampbil berodde bland annat på att ratt och hjul är delar som är svåra för en robot att hantera. De har tittat på vilka robotar som kan utföra stegen i processen och de har undersökt hur komponenterna i produkten kan anpassas för att hitta den mest effektiva och pålitliga processen. Monteringen av trampbilen är en demonstrator där automationsprinciperna kan överföras till befintlig produktion hos uppdragsgivaren Scania. Juryns motivering:

Med hjälp av ett tydligt teoretiskt ramverk och praktiska experiment visar författarna hur en manuell monteringslinje kan automatiseras. Arbetet erbjuder ett trovärdigt helhetsgrepp på automation – från behovsbild, kartläggning och design, till implementering och verifiering. Författarnas resultat och insikter har potential att bidra med stor nytta inom den svenska tillverkningsindustrin.

2020 – Ajna Hodzic och Dzenita Skulj, Mälardalens högskola

Ajna Hodzic och Dzenita Skulj har utforskat hur dataanalys och maskininlärning kan reducera kostnader, prediktera underhåll och förbättra effektiviteten i framdriften av tåg. Examensarbetet Data Driven Anomaly Control Detection for Railway Propulsion Control Systems har utförts hos Bombardier Transportation i Västerås där författarna har undersökt olika metoder för att övervaka och analysera data som samlas in. Juryns motivering:

Det vinnande examensarbetet tar oss med på en spännande resa i den verkliga implementeringen av den smarta industrin. Med hjälp av bland annat avvikelsedetektering, tidiga varningar och maskininlärning visar författarna hur järnvägstransporter kan göras säkrare, effektivare och mer hållbara. De insikter som presenteras har potential att höja attraktionskraften för järnvägssektorn men kan även öka möjligheterna för digitalisering och automation inom andra branscher.

2019 – Oliver Lindberg och Arsam Shokrian, Chalmers

Oliver Lindberg (fotot) och Arsam Shokrian vann 2019 års upplaga av tävlingen Automation Student med sin masteruppsats som utforskar optimering av kollaborativa robotceller med hjälp av maskininlärning. Prisutdelning genomfördes på konferensen Automation Summit i Västerås den 9 oktober.

Arbetet omfattar utvärdering av tre olika maskininlärningstekniker inom reinforcement learning. Dessutom har författarna utforskat möjligheterna med att öka inlärningshastigheten genom att genomföra flera parallella simuleringar. Arbetet har genomförts i samarbete med ABB och utbildningsprojektet Smarta fabriker vid Göteborgs Tekniska College, GTC. Juryns motivering:

Det vinnande arbetet betonar behovet av människors och robotars naturliga samexistens. Genom kreativ användning av simuleringsplattform och avancerade inlärningstekniker tränas roboten att anpassa sig till människans beteende. För öppna system, där klassisk optimering är en utmaning, tar arbetet ut riktningen för framtiden – såväl inom industrin som samhället.

2018 – Amanda Dalstam och Marcus Engberg, Chalmers

Chalmersstudenterna Amanda Dalstam och Marcus Engberg vann 2018 års upplaga av Automation Student med sitt examensarbete om den virtuella fabriken. Prisutdelningen genomfördes vid konferensen Automation Summit, den 9 oktober på Svenska Mässan i Göteborg.

Examensarbetet "Implementing the virtual factory in manufacturing industry" presenterar en metodik för företag som vill ta steget in i den virtuella fabriken. Arbetet har utförts hos SKF i Göteborg. Så här motiverade juryn sitt val av vinnare:

Det vinnande examensarbetet konkretiserar ett brett ämnesområde med hjälp av en tydlig fallstudie. Arbetet vilar på solid, vetenskaplig grund och de mänskliga aspekterna ges stort utrymme. Genom att ta avstamp i dagens förutsättningar presenterar arbetet en realistisk metodik som kan hjälpa Sveriges industri att redan idag ta ett steg in i framtiden – in i den virtuella fabriken.

Andraplatsen i tävlingen delas av de två övriga finallagen – Siddharth Hirwani från Umeå universitet, samt Linus Nordström och Kimmy Enarsson från Högskolan i Skövde.

2017 – Niclas Busck och Fredrik Svensson, Chalmers

Chalmersstudenterna Niclas Busck och Fredrik Svensson vann årets upplaga av Automation Student med sitt examensarbete om monteringsinstruktioner. Prisutdelningen genomfördes den 12 oktober på konferensen Automation Summit i Västerås.

Niclas och Fredrik har utfört sitt examensarbete på uppdrag av demonstratorprojektet Smarta Fabriker i Göteborg. Examensarbetet bidrar med utveckling och jämförelse av instruktioner för manuell montering. Så här motiverade juryn sitt val av vinnare:

Det vinnande examensarbetet observerar ett tydligt resultat utifrån dagens förutsättningar – samtidigt som det pekar på framtida möjligheter i den pågående teknikutvecklingen. Genom teori och experiment utvecklar arbetet kunskap för en värld där samarbete mellan människa och maskin blir allt viktigare.

Andraplatsen i tävlingen delas av de två övriga finallagen – Matilda Anulf och Yvette Kroon från Chalmers, samt KTH-studenterna Ellinor Lindström och Isa Nedersjö.

2016 – Amanda Nilsson och Hanna Lindkvist, Högskolan i Skövde

vinnare_2016

Amanda Nilsson och Hanna Lindkvist, Högskolan i Skövde, vann med sitt examensarbete om produktions­personalen i framtidens smarta fabrik. Prisutdelningen genomfördes den 4 oktober på Scanautomatic och ProcessTeknik i Göteborg.

Amanda och Hanna har på uppdrag av Volvo Cars i Skövde undersökt produktionspersonalens roll när företaget tar steget mot den smarta fabriken. Projektet kartlägger även den nuvarande fabrikens status i förhållande till begreppet "smart fabrik" samt vad som krävs för att uppnå de framtida målen. Så här motiverade juryn sitt val av vinnare:

Det vinnande examensarbetet presenterar en imponerande ansats, en ambitiös datainsamling och en genomgripande analys som utmanar uppdragsgivarens egna slutsatser. Med utgångspunkt i automationens viktigaste resurs – människan – utforskar arbetet framtidens hållbara och automatiserade produktionsmiljö och konkretiserar den smarta fabriken.

Andraplatsen i tävlingen delas av de två övriga finallagen – Jesper Halmsjö och Jonas Fält från Chalmers, samt Johan Svensson och Anders Dahl från Linnéuniversitetet. Samtliga finalister levererade utmärkta presentationer på en av mässans scener och intresset från publiken var stort.

2015 – Emma Vidarsson, Chalmers

Med sitt examensarbete om energibesparingar vann Emma Vidarsson, Chalmers, Automation Student 2015. Prisutdelningen genomfördes den 4 september på Automation Summit i Västerås. Emma Vidarsson presenterar i sitt examensarbete en metod för att reducera industrirobotars energianvändning med upp till 30 procent. En smart algoritm används för att optimera varje enskild robot och dessutom förbättras koordineringen mellan flera robotar. Så här motiverade juryn sitt val av vinnare:

Det vinnande examensarbetet presenterar en omfattande analys på hög nivå som kan leda till avsevärda förbättringar inom industrin. Med utgångspunkt i grundläggande kinematik genomför vinnaren en noggrann analys och visar med praktiska prov att slutsatserna är korrekta. Arbetet pekar på att en tydlig energibesparing är möjlig inom ett område som hittills är relativt outforskat.

Andraplatsen i tävlingen delas av de två övriga finalisterna – lag Marcus Johansson och Jacob Nilsson, Högskolan i Skövde, samt Darijan Jelica, Chalmers. Priset delades ut av Fredrik Karlsson, redaktör på Ny Teknik Automation, samt Karolina Winbo, Processledare för Automation Region.

2014 – Johan Flink och John Alkemark, Chalmers

Presentationer och prisutdelning ägde rum i anslutning till mässan Scanautomatic & Processteknik i Göteborg den 7 oktober. Vinnare blev Johan Flink och John Alkemark från Chalmers, som har utfört ett arbetet är utfört för Yamazaki Mazak i Worcester, UK, som tillverkar CNC-maskiner.

Johan och John har konstruerat och tillverkat en testrigg för flödesmätning med målet att eliminera antalet defekta spindeldockor som går ut till kunderna. Testriggen har fungerat fullt ut och projektet har också visat mycket goda resultat – samtliga förekommande felaktigheter har upptäckts. Prisutdelare var Håkan Nytorp, divisionschef ABB Process Automation och ordförande i Automation Region, och juryns motivering löd:

Det vinnande examensarbetet i Automation Student 2014 presenterar en elegant och väl fungerande lösning inom ett multidisciplinärt automationsområde. Med bra helhetstänk, praktiska tester och utvärdering av komponenter visas god förståelse för produktionsekonomi och industriell tillämpning.

Övriga finalister var Simon Lindell, Högskolan i Halmstad, och Yohanna Karnik Macaya, KTH.

2013 – Svante Augustsson, Högskolan Väst

vinnare_2013

Den 5 september delades 2013 års pris ut, den här gången under konferensen Automation Summit. Vinnare blev Svante Augustsson från Högskolan Väst med sitt examensarbete om säkerhetszoner i interaktionen mellan människa och robot. Prisutdelare var Johan Hallén, vd för Westinghouse Electric Sweden, och juryns motivering löd:

Det vinnande examensarbetet i Automation Student 2013 tar sig an ett komplicerat område som är viktigt för att kunna öka robotiseringen i många olika applikationer. Med god metodik och utnyttjande av tidigare dokumenterade resultat bidrar arbetet på ett förtjänstfullt sätt till kunskapsutvecklingen inom detta område.

Övriga finalister var Jessica Andersson och Moa Danielsson, Chalmers, samt Jonas Kressin, Chalmers.

2012 – Marina Rantanen, KTH

vinnare_2012

Priset delades ut den 10 oktober i samband med branschmässan Scanautomatic/ProcessTeknik. Vinnare blev Marina Rantanen från KTH med sitt examensarbete om en ny drivenhet för scenvagnar. Prisutdelare var Fredrik Karlsson, redaktör för Ny Teknik Automation, och juryns motivering löd:

Vinnaren i Automation Student 2012 har presterat ett examensarbete av hög ingenjörsmässighet – från analys till konstruktion och test av fungerande prototyp. Projektplan och gedigna referenser inger kvalitetskänsla och visar förståelse för utvecklingsarbetet som helhet.

Övriga finalister var Ellen Lindewall från Högskolan i Halmstad och Johan Nohlert från Chalmers.

2011 – Daniel Andersson, Chalmers

vinnare_2011

Daniel Andersson, Chalmers, tilldelades förstapriset som delades ut av Dag Toijer, chefredaktör på Tidningen Automation, i samband med Tekniska Mässan den 5 oktober. Daniel belönades för sitt examensarbete om styrning av tvåarmade robotar; "Planning, Programming and Control of Dual-Arm Robot Contact Operations". Juryns motivering:

Det vinnande examensarbetet i Automation Student 2011 uppvisar god pedagogisk och vetenskaplig höjd. Författaren har på ett utmärkt sätt vägt in resultat från tidigare arbeten i ett internationellt perspektiv och gör en omsorgsfull och trovärdig koppling till kommande implementeringar. Med utgångspunkt i människans två armar behandlas en spännande utvecklingsriktning inom robotiken.

Den andra finalisten var Johan Hedblom från Luleå tekniska högskola med sitt arbete inom energioptimerad och miljöanpassad barkbränning.

2010 – Kristian Schentz, Högskolan i Halmstad

vinnare_2010

I samband med fackmässan Scanautomatic & Processteknik den 26-28 oktober delades Automation Student ut för första gången. Vinnare av stipendiet på 10 000 kronor blev Kristian Schentz med följande motivering:

Förstapristagaren i Automation Student 2010 har genomfört ett arbete som har stor kommersiell potential och är nyskapande på flera punkter. I en helautomatiserad process skapas förutsättningar för att utnyttja en befintlig teknik på ett nytt sätt. Detta ger bättre totalkvalitet under produktens hela livscykel och betydande kvalitetsförbättringar i produktionen, vilket reducerar spill, omarbetning och kassaktion. Den innovativa automationslösningen har dessutom förutsättningar att vara i drift inom en snart framtid.

Övriga finalister var Jesper Stockenstrand från KTH med ”Robotized Dry Ice Blasting” samt Johan Karlsson från Högskolan i Skövde med ”Utvärdering av ModFix”.