Industrimötet Sverige

Behovsanalys

Genom initiativet Industrimötet Sverige samlar Automation Region företag, organisationer och investerare i samtal kring utveckling och kritiska tillväxtfaktorer inom industriell teknologi. Hur kan regionala styrkor bli nationella resurser? Hur kan Sverige bli världens bästa industrination och attrahera internationell spetskompetens?

Under hösten 2021 och våren 2022 besöker vi ett antal svenska industriregioner; Västerås, Skellefteå, Östersund, och Karlstad. Lokala företag och organisationer bjuds in och deltar i en workshop som följer följande struktur:

Utforska → Definiera → Avgränsa → Konceptualisera

Målet med workshopparna är att identifiera behov av förnyelse och konkreta åtgärder för att åstadkomma denna förnyelse. Diskussionerna sammanfattas sedan i ett filmat samtal med representanter från lokala företag, organisationer och myndigheter.

Filmer från Industrimötet