Mikrofabriker – flexibel och hållbar textilproduktion

Behovsanalys

Kan vi med hjälp av robotar och existerande teknik från andra, redan automatiserade branscher skapa en textilindustri 2.0 i Sverige? Projektet Mikrofabriker undersöker hur textil- och klädproduktion kan bli mer flexibel och hållbar genom automation och digitalisering.

Målet är att utveckla teknik och tillverkningsprocesser för cirkulära flöden och produktionskoncept. I projektet samverkar aktörer från textilsektorn med automationsföretag och utvecklar koncept som till exempel mikrofabriker − små, flexibla produktionsenheter med hög automationsgrad.

För att stävja den negativa klimatpåverkan som mode- och textilbranschen har behöver produktionen finnas närmare marknaden. Om tillverkningen sker nära konsumenten uppnås flera vinster som till exempel minskade transporter och minimerad överproduktion av klädesplagg. Genom produktion mer lokalt i mindre anpassningsbar skala kan en flexibel värdekedja med mindre miljöpåverkan skapas. En anpassning av produktionsmetoderna behöver ske eftersom konfektion av kläder kräver mycket arbetskraft.

Filmer från Mikrofabriker

Automation Roadshow

Den 30-31 augusti arrangerades Automation Roadshow där textilföretag besökte ett antal automationsföretag i Västerås. Syftet var bland annat att lära av varandra och kunna se hur tekniken kan användas på annorlunda sätt.

Hur ser den ideala textilindustrin ut?

Den 26-27 april 2022 arrangerades en Roadshow i Sjuhäradsbyggden där industriföretag besökte textilföretag för visning av verksamhet och produktion. I en workshop arbetade deltagarna med att skissa på hur en framtida automatiserad svensk textilproduktion skulle kunna se ut.

Ökad automation i textilbranschen

Den 23 mars 2022 samlade projektet Mikrofabriker automationsexperter för ett panelsamtal kring flexibel automation och automationsovana branscher. Var börjar man egentligen, och hur hittar man rätt kompetens?

Hur tar vi hem textilproduktionen?

Den 7 december 2021 möttes två av Sveriges styrkeområden – textil och automation – för att diskutera hur två olika branscher kan samverka för att skapa en lönsam, flexibel och hållbar svensk textilproduktion. Hur kan innovativa automationslösningar skapa värde inom textilindustrin?'