Nulägesrapport om den smarta industrin

Rapport

Under 2019 tog Automation Region i samarbete med medlemsföretaget Hello Future fram rapporten Den smarta industrin – nuläge, framtid och science fiction. Rapporten belyser de viktigaste hindren för utveckling och visar vad svenska industriföretag kan göra för att komma vidare.

Syftet med rapporten är att nyansera bilden av industrins behov och förutsättningar för att röra sig mot den smarta industrin. Den ger en övergripande inblick i läget på smart industriområdet i dag och inbjuder till fortsatt diskussion och dialog.

Vi menar att det är hög tid att skifta fokus till nuläget och vad som behöver ske i dag för att visionerna ska bli verklighet.

Hämta rapporten (pdf) →