Swedish IndTech 2021

Rapport

Den globala marknaden för IndTech – tekniken som gör industrin smartare – beräknas vara värd mer än 400 miljarder USD med en tillväxttakt på 7 procent per år. Den svenska IndTech-branschen mäter sig storleksmässigt med basindustrin men växer betydligt snabbare. Tillsammans med det strategiska innovationsprogrammet PiiA och Blue Institute har Automation Region tagit fram rapporten Swedish IndTech 2021 som belyser framväxten av ett nytt svenskt styrkeområde.

Begreppet IndTech står för industriell teknologi och innefattar teknik som är utvecklad för, eller anpassad till industrins behov. Vi vill prata mer om IndTech och visa hur viktigt det är när vi bygger och förbättrar industrin – såväl i Sverige som internationellt. Med hjälp av ny teknologi kan vi göra industrin effektivare, säkrare och mer hållbar.

Hämta rapporten Swedish IndTech 2021 (pdf) →

Read the report in English Swedish IndTech 2021 (pdf) →