Internationalisering med stor potential

Ledare · Henric Johnsson, Sveriges innovations- och forskningsråd i USA · 2020-11-30

Henric Johnsson, Sveriges innovations- och forskningsråd i USA.

Sedan andra världskrigets slut har USA utvecklat ett framgångsrikt ekosystem för partnerskap mellan näringsliv och offentliga verksamheter. Omfattande federala R&D-satsningar har lett till genombrott som exempelvis internet och GPS-teknologin, som i sin tur ligger till grund för ledande amerikanska techbolag och plattformar. Flertalet av dessa företag bedriver huvuddelen av sin utveckling från Silicon Valley, där de tillsammans med universitet som Stanford och UC Berkeley har spelat en viktig roll för regionens utveckling.

Den industriella utvecklingen går nu otroligt snabbt och involverar tekniska områden med stark tillväxt här i USA – exempelvis AI, bioteknik och kvantteknik. Därför tycker jag att det är utmärkt att Automation Region, PiiA, Vinnova och Nordic Innovation House tillsammans med Vinnovas nordiska motsvarigheter Team Finland och Innovation Norway satsar på ett internationellt samarbete inom det nya fokusområdet Nordic IndTech.

Vi behöver kontinuerligt sträva efter ökad samverkan i en global kontext. Att strategiskt koppla upp det svenska innovationssystemet mot USA och Silicon Valley har potential att generera stora värden för såväl svenska som amerikanska företag.

Från Regeringskansliet och svenska ambassaden i Washington DC arbetar vi med att utveckla svensk-amerikanska relationer inom forskning, innovation och högre utbildning. Framförallt på strategisk nivå, men även nära det svenska innovationssystemet och tillsammans med svenska företag och universitet.

För att åstadkomma framgångsrika samarbeten med aktörer i USA krävs tydliga strategier och långsiktiga satsningar. Här börjar vi se positiva effekter av Vinnovas närvaro i Silicon Valley, samtidigt som Nordic Innovation House växer fram som en allt viktigare plattform för samverkan. Wallenbergstiftelsens unika partnerskap med Stanford University bidrar också mycket positivt.

Automation Region och PiiA är viktiga aktörer inom det svenska innovationssystemet, med nära relationer till svensk industri, akademiska miljöer och institut. Via våra kontakter med techbolag i Kalifornien hoppas vi på ambassaden kunna stödja er internationalisering och genomföra aktiviteter som skapar nya affärsmöjligheter och stärker er långsiktiga samverkan med USA.

Jag ser fram emot fortsatt gott samarbete och att involveras i ytterligare aktiviteter under våren inom Nordic IndTech.

Henric Johnsson
Sveriges innovations- och forskningsråd i USA