Internationellt projekt utforskar Artificial Intelligence of Things

Notis · 2020-12-11

Projektet Insectt – Intelligent, Secure, Trustable Things  – är ett strategiskt utvecklingsprojekt som samlar omkring 50 företag och organisationer från 12 europeiska länder. RISE är koordinator för Sveriges medverkan och Automation Regions medlemmar ABB, Westermo och Mälardalens högskola är delaktiga.

Genom att koppla samman IoT och AI till Artificial Intelligence of Things, AIoT, är målsättningen med projektet att skapa intelligenta, säkra och tillförlitliga system för industriell tillämpning. Det görs genom en rad olika delprojekt inom bland annat dataanalys, datasäkerhet, maskininlärning och AI.

Läs mer om projektet på RISE webbplats →
Projektet presenteras i en film →
Kontakta Ali Balador, forskare på RISE, för mer information →