Intropaket för intelligentare industri

Artikel · 2018-11-29

Många industriföretag brottas med samma frågor; Hur kan vi använda insamlad data för att effektivisera vår produktion? Hur underhåller vi maskinerna på bästa sätt? Att använda artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) för att arbeta proaktivt är ett steg i rätt riktning.

Förebyggande underhåll, foto från bildbyrå.

Vi mötte Robert Majanen, vd på Automation Regions medlemsföretag Roima Sverige AB och initiativtagare till det Vinnova-finansierade projektet ”Introduktionspaket till artificiell intelligens och machine learning för industriella tillämpningar”. Syftet med satsningen är att utbilda industrin inom AI och ML och hjälpa företagen att implementera dessa tekniker i sina verksamheter.

– Det vi gör ligger helt rätt i tiden, säger Robert Majanen. AI och ML används överallt i samhället men inom industrin är det faktiskt få som har börjat titta på det. Kunskapsspridningsprojektet som Roima och Automation Region driver är ett av de första svenska initiativen för att få in denna typ av teknik inom industrin.

Ett exempel på område där AI och ML kan göra stor nytta är förebyggande underhåll. Med kunskap baserad på insamlade data från specifika maskiner och enskilda komponenter kan underhållet effektiviseras och planeras på ett bättre sätt – proaktivt istället för reaktivt.

– Det finns ett stort intresse för AI och ML och hur teknikerna kan användas inom industrin, säger Robert Majanen. En del av våra deltagare är bekanta med AI och ML sedan tidigare medan andra startar på noll. Oavsett förkunskaper så är intresset stort och många är entusiastiska över de möjligheter som ges.

Automation Regions roll har varit att bidra med kunskap, nätverk och kontakter som gjort det möjligt att hitta företag som vill delta i projektet. Genom projektet har tio svenska företag inom tillverkande industri fått möjlighet att utbilda sin organisation inom AI och ML. Bland deltagarna finns till exempel Epiroc, GKN, Komatsu forest, Volvo och Westinghouse.

– Vi vet att AI och ML kommer att spela stor roll inom framtidens produktionsutveckling och automation, men känner generellt att vi är för få som har grundkompetens inom området. Därför tog vi Roimas erbjudande att delta i denna utbildning. Vi hade en öppen inbjudan och totalt så deltog ett sextiotal av våra medarbetare, säger Max Piilonen från Epiroc.

Roima besöker de deltagande bolagen och arrangerar en föreläsningsdag riktad till samtliga medarbetare inom organisationen. Den följs upp av en workshop där syftet är att identifiera möjliga tillämpningar av AI och ML utifrån respektive aktörs förutsättningar. Företagen får sedan återkoppling genom en rapport med rekommendationer för nästa steg.

– Utbildningen har gett oss verktyg att tänka fram nya, smartare lösningar istället för att fokusera på de traditionella metoderna. Vi har tagit fram ett antal prototyper och arbetar nu med att säkra datakvaliteten för framtida behov, säger Max Piilonen.

Projektet pågår året ut och kommer sedan redovisas resultaten. Kontakta gärna Robert Majanen för mer information!