Investera i förutsättningarna!

Ledare · Lars-Ola Lundkvist • Koncernchef Westermogruppen • Styrelseledamot Automation Region · 2011-05-31


Lars-Ola Lundkvist
Koncernchef
Westermogruppen
Styrelseledamot
Automation Region

Vi är en världsledande region inom automation. Låt oss berätta det för alla, högt och tydligt. En del av detta arbete innebär även att få staden Västerås att bättre förstå sig själv och sin näringsbas. För oss som är aktiva inom denna bas är detta så självklart att vi har svårt att förstå varför inte alla känner till det. Här måste vi arbeta med vår självinsikt och vår ”närkommunikation”. Dessutom har många av medlemsföretagen en starkt exportbetonad verksamhet, varför fokus inte ligger på närområdet. Vi har en hemläxa att göra i dialogen med staden och andra regionala aktörer, men förutsättningarna tack vare bland annat Automation Region blir allt bättre.

För Westermos del handlar dock engagemanget i Automation Region främst om arbetskraften i regionen, att locka hit och behålla alla duktiga människor. Som spetsteknologiföretag är detta oerhört viktigt, vi är helt beroende av att hitta de rätta ingenjörerna. Vi är som företag inte så stora att vi är kända världen över, men ändå går 90 % av vår omsättning på export. Regionen med dess kunnande och dynamik måste sättas på kartan som ett automationens Silicon Valley. Vi ska muta in detta område; om Westermo arbetade inom data skulle en adress i Silicon Valley automatiskt ge oss en stärkt trovärdighet. Hit vill vi nå med Automation Region. Vi har förutsättningarna – det är dags att investera i dem.

För vår gärning inom Automation Region är det viktigt även med konkreta investeringar, det vill säga riskvilligt kapital. Automation är en stor och framgångsrik bransch med en enorm potential. Som alltid är det bäst att satsa inom områden där bollen redan är i rullning. Det är bara genom riskvilligt kapital vi kan få små företag att växa till medelstora. Förhoppningsvis växer sedan några av dessa till att bli storföretag. Samtidigt är det en signal till alla unga som står i valet av utbildning och karriär; de står också inför en personlig satsning med flera år av utbildning. Visa att vi satsar på dem, att vi tänker behålla vår världsledande ställning, visa att automationsvärlden är het! Låt oss investera i våra förutsättningar.

Lars-Ola Lundkvist • Koncernchef Westermogruppen
Styrelseledamot Automation Region