IVA samarbetspartner till Automation Summit 2016

Notis · 2016-03-31

IVA – Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien – är samarbetspartner till Automation Summit 2016 som genomförs parallellt med fackmässorna Scanautomatic & ProcessTeknik på Svenska Mässan i Göteborg den 4 oktober. IVA konstaterar att de små och medelstora företag som utnyttjar digitaliseringens möjligheter kommer att få stora fördelar. Därför är det angeläget för IVA att engagera sig i Automation Summit. Projektledare Johan Carlstedt:

– Här finns det massor att ta och göra något bra av, det är vår övertygelse utifrån de undersökningar vi tagit del av samt våra diskussioner med näringslivet.

Det pågår stora, breda innovationspolitiska satsningar över hela världen. Kanske syns det tydligast i Tyskland.  Där har det skett en attitydförändring genom arbetet med Industrie 4.0. I Sverige finns det mycket kvar att göra, framförallt bland små och medelstora företag, för att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Johan Carlstedt

– Det är något vi måste försöka åstadkomma i Sverige också, att tillsammans med industrin nå ut brett med budskapet om digitaliseringens utmaningar och möjligheter, säger Johan Carlstedt, projektledare på IVA. Här kan och vill IVA spela en roll för att stärka både politiska initiativ och samarbetet mellan näringsliv, akademi och omgivande samhälle.

Kärnfrågan handlar om hur budskapet ska nå ut på bred front till företagen. IVAs förmåga att som neutral avsändare samla intressenter till en gemensam plattform för att få saker att hända kan bli viktig här.

– Det är sådana samarbeten och business-to-business-möten (B2B) som vi vill stimulera till för att få fart på de strategiska satsningar som finns för att anamma digitaliseringens möjligheter, säger Johan.

En annan aktivitet är en tävling, riktad i första hand mot små och medelstora företag, där IVA vill lyfta framgångsrika exempel som förebilder inom digitaliseringen. Viktig är också frågan om industrins kompetensförsörjning. Många unga är redan duktiga inom digitalisering. Men industrin är inte deras förstahandsval. Här är det avgörande att storföretagen agerar gemensamt, exempelvis genom IVAs Tekniksprånget eller Teknikcollege, för att visa vad framtidens industri faktiskt erbjuder.

– Det här kommer att tas upp i Göteborg den 4 oktober och vi ser verkligen fram emot att vara med, avslutar Johan. Det ska bli både intressant och spännande, jag tror att det kan vara en viktig mötesplats och jag hoppas att IVA kan bidra till att driva på utvecklingen.