Jakten på framtidens innovationer

Notis · 2009-08-25

Almi Företagspartner driver detta projekt där 10 små och medelstora företag upp till max 250 anställda i Västmanland kommer att erbjudas en process där de under professionell ledning kommer igång med innovation.

Med start i augusti/september får företagen prova verktyg för kreativt tänkande med sin egen verksamhet i fokus och därmed chansen att hitta framtidens innovationer. En tidseffektiv, enkel och rolig ”innovationsjakt” i tre steg erbjuds, där tidsåtgången för varje steg beräknas ta tre timmar. Projektet drivs i samverkan med Mälardalens högskolas enhet för externa relationer med Automation Region, minST och Robotdalen. Projektledare är Annika Löfgren, annika@kreo.org.