Jennie Schaeffer doktor i innovation

Notis · 2014-10-31

Jennie Schaeffer är en av de drivande krafterna i Automation Regions AIR-projekt där det nya verktyget Innowatch ingår. Den 26 september försvarade hon sin doktorsavhandling "Spaces for innovation" på Mälardalens högskola i Eskilstuna. Opponent vid disputationen var professor Bo Westerlund från Konstfack och utfrågningen genomfördes inför stor publik med intressanta diskussioner. Vi säger grattis till Jennie som nu är doktor i innovation!

Läs mer om Jennies forskning