Jobb + ingenjör = sant

Notis · 2012-09-28

Intresset var stort då årets Jobb Shop arrangerades den 9 september i Kopparlunden, Västerås. Under några hektiska timmar besökte drygt 300 ingenjörer Sveriges största och enda ingenjörsmässa. Mässan hade föregåtts av en intensiv kampanj där allt från badbollar spreds på landets mest populära stränder till en egen bilaga i Ny Teknik.

Sammanlagt var det 35 utställare som mötte förväntansfulla deltagare, bland annat ända från Kroatien. Jobb Shop är ett samarrangemang av Västerås Science Park, Jobba i Västerås och Automation Region, där det gemensamma målet är att hjälpa företag att hitta kompetent arbetskraft och på så sätt bidra till regionens tillväxt.