Jobb Shop den 8 september

Notis · 2013-06-26

Rekryteringsmässan Jobb Shop är ett samarrangemang av Västerås Science Park, Jobba i Västerås och Automation Region – och det är Sveriges största och enda ingenjörsmässa. Det gemensamma målet är att hjälpa företag att hitta kompetent arbetskraft och på så sätt bidra till regionens tillväxt. I år genomför vi en kampanj med stöd av Västerås stad som bland annat innebär att vi besöker ingenjörstäta städer för att attrahera rätt medarbetare till Västerås. Jobb Shop genomförs helgen efter Automation Summit, som arrangeras torsdag-fredag den 5-6 september – Jobb Shop genomförs söndagen den 8 september. Håll dig uppdaterad på www.jobbshop.com.