John W Hines inspirerade skolungdomar

Notis · 2015-09-30

John W Hines inspirerade ungdomar

I anslutning till konferensen Automation Summit besökte huvudtalaren John W Hines expectrum och bjöd på en rymdföreläsning för skolungdomar, "Moon, Mars and beyond". Han pratade bland annat om kommande expeditioner till mars och uppmanade de unga åhörarna att medverka i den framtida utforskningen av rymden.

Läs mer på expectrums hemsida