Julhälsning från processledningen

Ledare · Processledningen, Automation Region · 2021-12-22

Vi på Automation Region brinner för att samla aktörer från olika branscher och sektorer för att tillsammans utveckla Sverige till en ledande industri- och innovationsnation. Ett ambitiöst åtagande naturligtvis, men när vi ser tillbaka på året som har gått så kan vi konstatera att viljan och engagemanget finns där – både hos oss själva och i vårt nätverk.

Den 4 maj lanserade vi, tillsammans med PiiA och Blue Institute, rapporten Swedish IndTech 2021 med direktsända kommentarer från ledare inom industri, akademi och myndigheter. Begreppet IndTech har blivit alltmer etablerat och används nu för att beskriva ett nytt svenskt styrkeområde. Så här skriver till exempel tidningen Dagens Industri i en artikel om vår IndTech-lansering:

Det bästa av två världar möts i indtechbranschen, den stolta svenska industritraditionen med raden av globala storbolag och den nya digitala techscenen.

Under året har vi genomfört flera olika insatser och konkreta aktiviteter med utgångspunkt i IndTech. Under Sweden Innovation Days i januari 2022 tar vi arbetet vidare genom att marknadsföra den svenska industrins styrkor på en global arena. Vi hoppas att det kommer ge ringar på vattnet som resulterar i nya internationella samarbeten, affärer och projekt för våra medlemsföretag.

Mycket annat har också hänt – vi har initierat oväntade samarbeten och nya konstellationer, tillsammans med våra partner har vi skapat projekt kring bland annat mikrofabriker, interoperabilitet och visualisering, lanserat en helt ny utbildning inom intraprenörskap och tagit fram behovsanpassade kurser för små och medelstora företag. Extra spännande inför framtiden är också den pågående etableringen av verksamhetsnoder i Skellefteå och Silicon Valley i USA.

Nästa år ser vi fram emot att testa och validera nya produkter och tjänster, skapa ännu fler produktiva samarbeten och arbeta med nya affärsmodeller på nya marknader. Tillsammans med alla våra medlemsföretag och partner fortsätter vi utveckla IndTech för ökad svensk konkurrenskraft och en hållbar utveckling inom industrin och samhället.

En del av det som vi arbetar med kommer vi visa upp under branschmässor, både lokalt i Västerås och nationellt, där vi har ett etablerat samarbete med landets ledande mässarrangörer.

Stort tack till alla er som på olika sätt har varit med och bidragit till vårt arbete under det gångna året. Vi hörs och ses under 2022 – ha en härlig julledighet!

Processledningen,
Automation Region