Kan svensk teknik bli nyckeln i internationella AI-satsningar?

Artikel · 2022-10-13

På andra sidan atlanten är Kanada ett föregångsland när det gäller satsningar på forskning, utveckling och investeringar inom AI. Den kanadensiska staten har högt uppsatta mål om att stärka landets välfärd och konkurrenskraft med hjälp av AI. Och här finns en fin möjlighet för Automation Regions medlemmar att bidra.

Malin Rosqvist, Programstrateg på PiiA, presenterade satsningen på Swedish IndTech. Potential för utbyte och samarbete diskuterades vid den efterföljande workshoppen.

Under tre dagar – Sweden Canada Innovation Days – besökte Peter Barkenskiöld och Ulf Olofsson från Automation Region Toronto tillsammans med ett antal företag, bland andra Algoryx, CDE, Repli5, Prevas och det strategiska innovationsprogrammet PiiA. Syftet var att undersöka förutsättningar för nya samarbeten och affärer mellan svenska och kanadensiska verksamheter.

– Den kanadensiska strukturen i näringslivet liknar den vi har i Sverige med en viktig basindustri inom exempelvis skog och mineraler, säger Ulf Olofsson, affärsutvecklare på Automation Region. Vi har liknande klimat med tydliga årstider, och även kulturellt så uppfattar jag att vi ligger varandra nära, tillägger han.

Kanada sticker ut

Kanada sticker dock ut med stora satsningar på just AI. I Toronto fick deltagarna besöka Vector Institute, ett forskningsinstitut med fokus på AI knutet till University of Toronto. Institutet har 1 400 forskare och studenter och anses vara världsledande inom området.

– Flera av de svenska företagen var imponerade av att Kanada satsar så stort och fokuserat inom AI. En etablering som Vector Institute innebär ökade möjligheter att attrahera internationella experter och även att marknadsföra produkter och tjänster på en global marknad, säger Ulf.

Automation Regions medlemmar består av både stora och små aktörer som är verksamma inom flera olika sektorer. Redan idag sker en hel del samarbete inom nätverket, där till exempel de mindre företagen kompletterar de större aktörernas internationella erbjudanden. Dessa samarbeten kommer att struktureras och förstärkas ytterligare med sikte på den kanadensiska marknaden, där bland annat smart tillverkning, gruvindustrin och 5G var heta ämnen under besöket.

– Industrisatsningar likt den här är väldigt bra för att gynna samarbetsklimatet och hitta rätt inom byråkratin i ett nytt land. På så sätt kan vi komplettera varandra och hitta vägar framåt. I mångt och mycket handlar det om att människor litar på människor och genom att träffas så öppnas nya dörrar för nya affärer, sammanfattar Ulf.