Tidigare nyheter

Här kan du ta del av ledartexter, artiklar och notiser som har publicerats på Automation Regions webbplats.

Automation är nu

· 7 oktober 2021

Runt om i världen genomgår industrin en teknikdriven strukturomvandling där befintliga automations- och it-system förstärks med nya digitala lösningar. Utvecklingen inom IndTech går snabbt och har stor betydelse för företagens konkurrenskraft. I den nya rapporten Automation är nu pekar Automation Region ut fem områden som är av särskild betydelse för den svenska industrin.

Läs mer

Swedish IndTech 2021

· 24 maj 2021

Den globala marknaden för IndTech – tekniken som gör industrin smartare – beräknas vara värd mer än 400 miljarder USD med en tillväxttakt på 7 procent per år. Den svenska IndTech-branschen mäter sig storleksmässigt med basindustrin men växer betydligt snabbare. Tillsammans med det strategiska innovationsprogrammet PiiA och Blue Institute har Automation Region tagit fram rapporten Swedish IndTech 2021 som belyser framväxten av ett nytt svenskt styrkeområde.

Läs mer

IndTech Statement

· 13 december 2020

Konferensen Automation Summit med PiiA Inspiration den 6 oktober 2020 samlades 500 företrädare från företag, akademi och myndigheter. Här presenteras de frågeställningar som diskuterades och de utvecklingsområden som deltagarna lyfte fram som viktigast för fortsatt utveckling av den svenska industrin.

Läs mer

Nulägesrapport om den smarta industrin

· 26 maj 2020

Under 2019 tog Automation Region i samarbete med medlemsföretaget Hello Future fram rapporten Den smarta industrin – nuläge, framtid och science fiction. Rapporten belyser de viktigaste hindren för utveckling och visar vad svenska industriföretag kan göra för att komma vidare.

Läs mer
Visa samtliga