Kick-off med Automation Region och utvecklingsgrupperna

Notis · 2014-09-29

I början av september genomfördes en lunch-till-lunchkonferens på Kungsörs Torp för processledningen och utvecklingsgrupperna i Automation Region. Planen var att bygga grunden till det fortsatta arbetet och hitta fokus för kommande aktiviteter.

Under konferensen hölls en workshops för att tydliggöra och planera arbetet i de olika utvecklingsgrupperna. I prioriteringen av verksamhetens innehåll så kommer fokus att ligga på medlemsnytta, samverkan, finansiering och kommunikation. Även Automation Regions strategidokument och utkastet till den rapport som följeforskaren Björn Eriksson har arbetat med diskuterades.

Det uppföljande arbetet har nu påbörjats och för processledningen gäller det att hitta nya projekt, samarbeten och arbetsområden där den framtida finansieringen kan säkras. Här tar Automation Region hjälp av Lisa Fröbel, Inspire 4eu, som är expert på projektfinansiering från EU. Lisa medverkade också under konferensens andra dag.

I de olika utvecklingsgrupperna ser arbetet ut på olika sätt men i samtliga grupper görs nu ansträngningar för ta fram nya koncept och aktiviteter som kan öka medlemsnyttan i klustret. Samarbetet mellan de olika grupperna ska också bli tätare för ytterligare stärka medlemserbjudandet och bygga en stabil organisation.

Konferensdeltagare vid Automation Regions höstkick-off
Konferensdeltagarna med Mälarens västra del ”Galten” i bakgrunden. Från vänster: Christer Gerdtman, Motion Control – ordförande i Affärsutvecklingsgruppen, Björn Nordén, Jobba i Västerås – ordförande i Kompetensgruppen, Anna Sandberg – kommunikatör Automation Region, Helena Lundin, Prevas – ordförande i Kommunikationsgruppen, Karolina Winbo – processledare Automation Region, Anders Aabakken, ABB – ordförande i Innovationsgruppen, Mikael Klintberg – processledare Automation Region, Gunnar Iggendal – ansvarig för Automation regions etablering i Stockholmsområdet samt Stefan Hollertz – Informationsansvarig Automation Region.