Klartecken att göra MDH till universitet

Notis · 2021-04-28

När Riksdagen den 21 april beslutade om forsknings- och innovationspropositionen gavs klartecken till Regeringens förslag om att göra Mälardalens högskola till Sveriges nästa universitet. Ett mycket välkommet beslut för Automation Regions medlemsföretag, säger processledare Catarina Berglund.

– För oss innebär det möjligheter att ytterligare förstärka vår samverkan med näringslivet inom forskning och innovation. För våra medlemsföretag och för hela regionen ger uppgraderingen en ökad nationell och internationell lyskraft som kommer göra det enklare att attrahera kvalificerad kompetens.

Läs mer på MDH:s hemsida →