Klustret väcker intresse och engagemang

Artikel · 2009-12-18

När vi ser tillbaka på vad som hänt under året slås vi av det engagemang och intresse som växt upp kring Automation Region. Att vi är omskrivna i media – ca 60 registrerade publiceringar i år – är givetvis spännande, men det är även inspirerande att se vad vi gjort och rapporterat om inom klustret. Här följer en liten sammanfattning över 2009.

Ni som läser Automation Regions nyhetsbrev, regelbundet eller sporadiskt, vet att vi allt som oftast bjuder in gästskribenter från olika delar av samhället; politiker, akademiker eller medlemmar i Automation Region – bredden är stor. Det gemensamma är intresset och engagemanget. Av artiklarna som publicerats i nyhetsbrevet under året inledde vi med en smygtitt på den kartläggning av automationsbranschen som Automation Region låtit genomföra. Här konstaterades att branschen är av avgörande betydelse för Sverige på flera sätt. Rapporten omfattade alla företag som levererar tjänster, system och produkter inom området industriell automation och väckte stort intresse, inte minst i media.
 

Ett annat hett område har varit ”Smart Grids”, smarta elnät. Politiker i olika länder samt hela kraftbranschen talar om nya smarta elnät som något nödvändigt i framtiden. ABBs Karl Elfstadius beskrev de nya tankegångarna och vilka utmaningar och möjligheter de innebär för automationsbranschen. Ett annat medlemsföretag, Netcontrol, kommenterade även de i en artikel smarta elnät, men från sin horisont inom övervaknings- och styrsystem för energiproduktion och -distribution. Kommunikation, menade VD Lars-Gunnar Lif, är avgörande för smarta elnät.

Prevas kunde avslöja att de fått en viktig order omfattande CAN-funktionalitet (Controller Area Network), en nätverksstandard utvecklad för fordonsindustrin, till en avancerad ABB-produkt. Produkten återfinns bland annat inom Formel Ett för att mäta vridmoment i realtid i motor och växellåda – ett lysande exempel över bredden inom automation. Samma sak kan sägas om Motion Control, ett företag inom elektronikutveckling, vars ägare och utvecklingschef Christer Gerdtman sitter i Automation Regions styrelse. Hans företag fungerar som en effektiv sluss för högskoleingenjörer på väg ut i arbetslivet, vilket artikeln gav exempel på.

Det leder oss osökt in på högskolan och kompetens- och utbildningsfrågor, vilka är prioriterade områden för Automation Region och som också lyftes fram i artiklarna. Att väcka ungdomars intresse för tekniska utbildningar generellt och automationsområdet specifikt är viktigt, något som bland andra Prevas tagit fasta på. De har genom Handelskammarens initiativ Trampolinen agerat fadderföretag till flera klasser i grundskolan. Ett annat initiativ, men som vänder sig mot lite äldre studenter, var det mentorprogram som Automation Region, Robotdalen, minST och Mälardalens högskola under hösten 2008 bjöd in företag och studenter till. CAG Mälardalen nappade på erbjudandet och under 2009 har VD Tomas Täuber haft stadig kontakt med ”sin” adept Camilla Källström – när de avslutade programmet gjorde de det med mycket positiva erfarenheter, vilket gör att vi hoppas på en fortsättning.

Mer om utbildning. I en artikel konstaterade vi att Sveriges välfärd betingas av företag som ligger långt fram i förädlingskedjan, har hög produktivitet och förutsättningar att följa med i ett snabbt utvecklingstempo. För att detta ska vara möjligt och för att kunna hävda sig både nationellt och internationellt behövs välutbildad arbetskraft, vilket är en av anledningarna till att Mälardalens högskola, på initiativ från industrin, börjat utveckla nya automationsutbildningar. Automation Regions Gertrud Fager på högskolan har under året arbetat vidare med uppdraget och under 2010 hoppas vi få se resultatet!

Finanskrisen drabbade alla under året, där Mälardalens högskolas prorektor Christer Norström menade att vikten av en framsynt och långsiktig inställning gentemot samverkan mellan akademi och näringsliv ändå har tydliggjorts på ett positivt sätt. När högskolan planerade en strategisk samproduktion för att mildra effekterna av lågkonjunkturen, kunde de dra nytta av erfarenheter och kontakter från långvarig forskningssamverkan och befintliga samverkansprojekt som exempelvis Robotdalen, minST, Centrum för Produktrealisering och Automation Region. Christer menade att det grundarbete som ligger bakom alla etablerade relationer gjorde att de olika aktörerna verkligen vågade satsa på konceptet.

Avslutningsvis vill vi lyfta fram ytterligare ett tecken på det intresse som nämns i ingressen med att vi var över 80 personer på julminglet som Automation Region arrangerade i samarbete med minST, Sustainable Business Mälardalen, Västerås Science Park och Robotdalen i december. Vi tackar alla er som gjorde julminglet till en trevlig tillställning – och alla andra som deltagit vid våra arrangemang – och hoppas att vi får se er alla igen vid våra aktiviteter under 2010!