Kom ihåg att ta med din arbetskollega

Ledare · Catarina Berglund, processledare, Automation Region · 2018-08-30

Varmt välkommen tillbaka efter en varm och förhoppningsvis avkopplande sommar! Vi ser nu fram emot en höst fylld av aktiviteter för att inhämta ny kunskap och möta relevanta partner i branschen. Under våren deltog drygt tusen personer vid våra frukostmöten, expon, utvecklingsgrupper, kunskapsseminarium och workshops. Glädjande siffror, men vi har plats för fler, så glöm inte att ta med en arbetskollega nästa gång som ännu inte har varit med vid något tillfälle. Ett sätt att kompetensutveckla organisationen och sprida kunskapen internt.

Eftersom vi skapar behovsstyrda aktiviteter så tveka inte att komma med förslag på teman, ämnen och insatsområden. Det fina med Automation Region är ju att det är medlemmarna som styr mycket av innehållet och viktigt då att det är relevant och i framkant. Ett tema som under våren varit mycket i ropet är artificiell intelligens, AI.

AddAI, ett nätverk som Automation Region aktivt deltar i, har stort fokus på att sprida kunskap för att kunna påverka stora datamängder och dess användning. Vi måste bli väl medvetna vad detta innebär, och därigenom se det som ett stöd för utveckling där vi är medskapare till det nya som kommer att forma både människor och samhälle.

Hösten står som sagt för dörren, och i Automation Regions regi sker många aktiviteter som är av relevans för nya samarbeten och affärer, kunskapsinhämtning och omvärldsanalys.

Några exempel på aktiviteter är:

  • PILAR - seminarier inom Automationsutmaningen; ett delprojekt i regeringens satsning ”Robotlyftet”.
  • Expon, till att börja med den 3, 6 och 11 september. Läs mer på vår hemsida.
  • Automation Summit på ScanAutomatic i Göteborg den 9 oktober. Där finns vi även på ytan kallad Digimania för spännande startup samt tillsammans med medlemsföretag i en gemensam monter.
  • Fokus på forskning och innovation - implementering av AI till exempel.
  • DigiCORE, en labb- och demomiljö som kopplar samman industri och forskning, belägen hos RISE SICS Västerås i samarbete med Automation Region.
  • NorthSpawn; LAN, E-sport, Cosplay, Hackathon, Expo på Västmanlands största gamingevent som äger rum 1-4 november.
  • Medlemsbesök, vi önskar besöka ett stort antal företag under hösten.
  • Fokusgrupper inom flera områden.
  • Beställarkompetens, en guide för företagets automatiserings- och digitaliseringsprocess.
  • Ihubs – synergier och samarbeten tillsammans med andra styrkeområden i landet.

Den 9 september är det val och hur den politiska agendan och kommer att se ut därefter vet vi inte idag, bara att det kommer att påverka oss på ett eller annat sätt. Vi vill naturligtvis se en fortsatt satsning på industrins viktiga roll där vi i Sverige är starka på samverkan mellan företag och offentlig sektor. Automation Region är med för att underlätta och skapa möjligheter givet det. AI kommer även framöver att ha stor påverkan, och tillsammans med innovationer, kunskaper, erfarenheter och övriga tekniker kommer den att styra automationsområdets utveckling.