Automation Regions öppna aktiviteter

Årsmöte 2023

Årsmöte · 2023-03-15

Välkommen till Automation Regions årsmöte 2023 – på plats i Västerås med lunch före och efterföljande mingel. Vi följer upp det gångna året och diskuterar hur vi på bästa sätt kan stödja utvecklingen av den svenska industrin framöver.

Mer information och anmälan