Kommunikation – avgörande för Smart Grids

Artikel · 2009-10-29

Smart Grids – smarta elnät – är ett högaktuellt ämne där visionerna kring och kraven på framtidens elnät spänner över många områden. Automation Regions medlemsföretag representerar de flesta av de ingående komponenter och system som krävs för att nå fram till visionen. Ett av dem är Netcontrol som redan idag är specialister inom ett av Smart Grids nyckelområden: Övervaknings- och styrsystem för energiproduktion och -distribution.

Lars-Gunnar Lif, VD för svenska delen av Netcontrol och medlem i Automation Region.
 
Netcontrol Oy grundades i början av 90-talet i Finland och etablerades i Sverige redan 1995. Företaget är personalägt och den svenska filialens VD Lars-Gunnar Lif har varit med sedan Sverigestarten, och det var han som hösten 2000 flyttade kontoret från Sollentuna till Västerås.

– Det var ett naturligt steg för oss, berättar Lars-Gunnar. Här finns ett brett kunnande inom branschen, här finns personal med rätt kompetens. Inom vårt område är Västerås något av ett Mekka, vilket även tillkomsten av Automation Region visar.

Netcontrol har stadigt ökat sedan etableringen av filialen i Sverige och idag är de 15 anställda på Västeråskontoret. De har över 60 systemanvändare från Luleå i norr till Trelleborg i söder – deras affärsidé är just att övervaka och styra geografiskt utspridda processer via ett produktsortiment med system för Scada (Supervisory Control And Data Acquisition). Konsultverksamheten går i första hand ut på att hjälpa kunderna med utredningar och bedömningar, typiskt gällande möjligheten att sammanfoga system av olika typer.

– Vi kan erbjuda ett och samma system oavsett storlek av anläggning, system som dessutom hanterar alla förekommande kommunikationsprotokoll, berättar Lars-Gunnar. Just denna möjlighet till öppen kommunikation är något av vår specialitet, vi fokuserar på kommunikationslösningar och att klara det även mellan olika system från andra leverantörer.
 
Schematisk beskrivning av Netcontrols kundlösningar.

Deras egenutvecklade Scada-system Netcon®3000 är ett av de modernaste på marknaden och erbjuder både flexibilitet och skalbarhet. I utbudet finns också Netcon®500 för fjärrkontrolltillämpningar (RTU – Remote Terminal Unit) och Netcon®GateWay, en kommunikationsenhet som kan integrera olika typer av understationsutrustningar etc till ett Scada-system via IP-kommunikation eller seriella kanaler. Tillsammans utgör de delar av de teknikområden som kommer att vara avgörande för kommande Smart Grid-lösningar.

Själva hårdvaran och programmoduler utvecklas fortfarande i Helsingfors i Finland, medan de i Västerås utvecklar kommunikationsprotokoll och -lösningar. En framgångsrik kommunikationssatsning som det visat sig.

– Vi hittade en egen nisch eftersom vi kunde erbjuda våra kunder uppgraderade system utan att de behövde byta alla undercentraler (RTUer), förklarar Lars-Gunnar. Vi kunde ”tala” med befintlig utrustning, vi kunde kommunicera med alla typer av RTUer.
 
Ställverk – i framtiden krävs mer intelligens ”längre ut” i näten för att få fungerande Smart Grids.

I regionen arbetar Netcontrol också med Mälarenergi som använder sig av Netcon®3000 och IP-kommunikation för att bära hem olika typer av data. Valet av IP-kommunikation var i och för sig Mälarenergis eget men IP kommer mer och mer i branschen, via fiber eller trådlöst som Mälarenergis Wimax, och Netcontrol ligger långt framme. Främst handlar det om säkerhet, brandväggsfunktioner, VPN och krypteringsmöjligheter.

– Scada-systemet är en del av Smart Grids, säger Lars-Gunnar. Det gäller att övervaka och styra nätet, speciellt vid fel- och avbrottshantering. Hela konceptet är en del av Smart Grids.

I en inte alltför avlägsen framtid menar Netcontrols VD att det gäller att få komponenterna i näten att ”agera” på egen hand. Kommunikationen och intelligensen ska nå ännu längre ut i näten, helst ska felen upptäckas innan de inträffar. I framtiden kommer vi att se ”smartare” nätstationer och transformatorstationer etc. Lars-Gunnar tror att Netcontrols roll i ännu högre grad kommer att vara inriktad på att säkerställa elleveranserna, att förebygga fel. Ju mer avancerade system desto viktigare blir den rollen. Att tillhandahålla utrustningar som snabbt kan kommunicera med varandra är den stora utmaningen.

– Vi arbetar för att säkerställa elnätet, minimera elavbrotten, avslutar Lars-Gunnar Lif. Det är vår del, en smal nisch, men den är otroligt viktig för helheten. Idag pratar vi om Smart Grids, men det är kraven på nya funktioner och kommunikation som kommer att vara avgörande.