Kommunikation med medlemmarna prioriteras

Notis · 2014-08-29

Den 22 augusti hölls möte i Automation Regions Kommunikationsgrupp. Diskussionerna rörde bland annat kommande aktiviteter och hur informationen om verksamheten kan spridas till befintliga medlemmar och nya intressenter. I dagsläget är Automation Regions hemsida den huvudsakliga informationsbäraren, i kombination med e-postutskick och aktiviteter på LinkedIn.

Automation Region har ett stadigt antal deltagare på aktiviteterna men vissa företag är mer representerade än andra. Hur ska vi få nya personer att delta i verksamheten och engagera sig i utvecklingsgrupperna? Vid mötet var den allmänna uppfattningen att de befintliga kommunikationsvägarna ska underhållas och utökas med mer personlig kontakt mellan medlemsföretagen och processledningen. Under kommande aktiviteter ska medlemmarnas åsikter hämtas in.

För frågor om Kommunikationsgruppen, kontakta ordförande Helena Lundin på Prevas, helena.lundin@prevas.se.

Kommunikationsgruppen
Kommunikationsgruppen i högform vid möte på Västerås Science Park den 21 februari 2014. Uppe från vänster: Ingemar Lidhamn, Helena Lundin, Thomas Frisk och Lena Nyberg. Nere från vänster: Liz Hoffman, Lena Eriksson, Anna Odén och Mikael Klintberg.