Kompetens för tillväxt

Ledare · Karin Åkerman • Region- och näringslivsutvecklare • Länsstyrelsen · 2012-04-24

Tillgång till välutbildad och kompetent arbetskraft är en tillväxtfråga för arbetslivet och en nödvändighet för att behålla vår sociala välfärd. För att säkra kompetensförsörjningen behöver utbildningsnivån hos befolkningen höjas och fler utbildningar matchas fram för att svara upp mot industrins behov. För att nå dit krävs en helhetssyn på utbildningsväsendet och samspelet med arbetslivet, ett systemperspektiv som visar på vart insatser bör riktas och som hjälper oss att se hur vi – med gemensamma krafter – kan bidra på bästa sätt för att åstadkomma en hållbar förändring. I detta samspel blir Automation Region en nyckelspelare.

För att höja utbildningsnivån behöver vi engagera oss i våra unga och arbetssökande. Kompetenskraven har ökat, en gymnasieutbildning är sällan tillräckligt för att få jobb idag. Det talas mycket om det fria studievalet, men vi måste ge våra unga ett tillräckligt gott beslutsunderlag för att de ska få en rimlig chans att göra ett bra studieval och undvika framtida arbetslöshet. Det är framförallt inom teknik och vård och omsorg som framtidens arbetsmarknad finns, men utan kännedom om vilket rikt utbud av arbetsområden, inriktningar och karriärmöjligheter som till exempel automationsbranschen erbjuder kan steget till en teknisk utbildning bli alltför långt.

För att nå en bättre matchning har högskolor, gymnasier och andra utbildningsanordnare också ett ansvar att inte bara ta fram populära utbildningar, utan framförallt utbildningar som leder till jobb. Företagens medverkan för att utveckla utbildningsutbudet är nödvändig för att garantera kvalitet och relevant innehåll.

Bra satsningar för att höja utbildningsnivån och öka matchningen är redan i gång, av vilka flera är initierade av Automation Region; flera av medlemsföretagen medverkar till exempel i yrkeshögskoleutbildningar. Enligt en färsk rapport uppnår utbildningar i Västmanland tillsammans med storstadslänen de bästa resultaten! Det bådar gott för våra fortsatta gemensamma ansträngningar för att ta fram och bedriva yrkeshögskoleutbildningar som ett av flera medel för att säkra kompetensförsörjningen. Kanske kan det få inspirera till utökat samarbete mellan utbildningsväsendet och näringslivet också i andra sammanhang.

Karin Åkerman
Region- och näringslivsutvecklare • Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har ett regeringsuppdrag där ett utökat samspel mellan utbildningsutbud och näringslivets efterfrågan på kompetens, är centrala delar i uppdraget. Det långsiktiga syftet är att skapa tillväxt och att ge fler människor möjlighet att arbeta i Västmanland.