Kompetens för tillväxt i Västmanland

Notis · 2012-11-30

Välkommen den 14 december mellan klockan 09:00-13:00 till Mälardalens högskola och ett seminarium kring framgångsfaktorer för fungerande vägledning och matchning: Hur kan arbetslivet samarbeta med utbildningsanordnare på ett effektivt sätt? Hur når vi ut med kunskap om utbildningsvägar och jobbmöjligheter?

Matchning och vägledning är i fokus när exempel belyses och åtgärder och insatser för att säkra kompetensförsörjningen diskuteras för att bidra till att fler får möjlighet att jobba i Västmanland. Platsen är Omegasalen och det bjuds på kaffe och smörgås samt avslutande lunchtallrik. Arrangemanget är en samproduktion mellan Länsstyrelsen Västmanland, Mälardalens högskola och Västerås stad. Moderator är Automation Regions Helena Jerregård, seminariet är kostnadsfritt och anmälan görs till karin.akerman@lansstyrelsen.se.