Kompetensbrist riskerar sinka nyindustrialiseringen

Notis · 2022-10-04

Man som visar en robot för sina kollegorDet är inte bara i Sverige som kompetensbristen riskerar att bromsa takten inom industrin, utan det är en global utmaning. Liknande trender med ett ökande behov av utbildning inom robotik och automation är mer regel än undantag.

En global studie genomförd av ABB med amerikanska och europeiska företagsledare visar att 74 procent av de europeiska respektive 70 procent av de amerikanska företagen planerar att flytta hem eller regionalisera produktionen. De vill på så sätt bygga upp motståndskraft i försörjningskedjan som ett svar på bristen på arbetskraft, behovet av en mer hållbar global närvaro samt de osäkerheter som finns omkring oss.

Majoriteten av dessa företag ser automation som avgörande för denna omställning. 75 procent av de europeiska respektive 62 procent av de amerikanska företagen planerar att investera i robotteknik och
automation under de kommande tre åren för att möjliggöra skiftet. Hur säkerställer vi kompetensen?

Läs mer hos vårt medlemsföretag ABB →