Västmanlands styrkeområden intar Almedalen

Notis · 2018-06-29

Onsdagen den 4 juli intar Västmanlands styrkeområden Almedalen med två seminarier; det ena handlar om hur man lyckas med digital utveckling i befintliga organisationer och det andra är en lansering av ett unikt, digitalt visualiseringsverktyg som med hjälp av avatarer och avancerad artificiell intelligens visualiserar olika branscher och yrken utifrån personliga drivkrafter.

- Kompetensfrågan är den enskilt största frågan för Västmanlands styrkeområden. I projektet Smart4U pågår flera satsningar både på att intressera flera att söka utbildningar inom teknik och vård och att utveckla organisationer för framtida utmaningar. Ett par av dem berättar vi om i Almedalen, säger Fia Mårdfelt, projektledare för Smart4U, som under projektets tre års tid aktivt arbetat med frågorna hos styrkeområdena automation, energi, järnväg, samt välfärd och hälsa.

Under det ena seminariet demonstreras för första gången ett helt nytt verktyg för yrkesvägledning både för unga och äldre. Verktyget är framtaget tillsammans med Jobba i Västerås och innebär att den sökande först berättar om vilka intressen och drivkrafter hen har. Utifrån dem skapas en avatar som visar upp olika arbetsmiljöer som stämmer överens med drivkrafterna. Miljön är lätt futuristisk och animerad, men realistisk och pedagogisk. Lösningen är skapad av Bybrick i Västerås.

- Under seminariet visar vi hur det går till att bli yrkevägledd med hjälp av verktyget, som innebär ett helt nytt sätt att arbeta med den här typen av frågor, som vi tror kan revolutionera yrkesvägledning både för elever och arbetssökande, säger Björn Nordén, verksamhetsledare hos Jobba i Västerås. Under seminariet medverkar även Maria Britton-Brink, personaldirektör hos ABB och Caroline Drabe, VD för Västerås Science Park. Seminariet hålls i St Drotten kl 14-14:45 onsdagen den 4 juli och avslutas med lanseringsmingel.

Det andra seminariet som Smart4U arrangerar handlar om utmaningen att möta digitaliseringen i befintliga organisationer.
- Många står inför stora förändringar som innebär att kompetensprofilen hos medarbetarna behöver förändras för att företagets konkurrenskraft ska bestå, säger Catarina Berglund, verksamhetsledare för Automation Region, och moderator för seminariet.

Frågan påverkar alla branscher – från energi och järnväg till vård och omsorg. Men hur gör man? Under seminariet berättar bland andra Mälarenergi och Region Västmanland om hur de skapat processer för att lyfta den digitala kompetensen hos befintlig personal. Seminariet avrundas med en paneldiskussion med företrädare för Västmanlands styrkeområden automation, energi, järnväg samt välfärd och hälsa. Medverkar gör bland andra Catarina Berglund, verksamhetsledare för Automation Region, Jonas Ekström, läkare och verksamhetsutvecklare hos Region Västmanland, Anna Wallén, verksamhetsledare för Järnvägsklustret och Ove Fredriksson, Mälarenergi.