Kompetensutveckling för processindustrin

Notis · 2011-10-31

I ett samarbete mellan Linköpings universitet och svensk processindustri med stöd av Stiftelsen för Strategisk Forskning erbjuds magisterexamen i Processindustriledning. Syftet med programmet är att vidareutveckla svensk processindustri.

Programmet innehåller ett kurspaket med sju kurser om vardera 6 högskolepoäng och ett projektarbete på 18 högskolepoäng. Programmet läses på halvfart under två år, med start av en ny kursomgång varje hösttermin. Möjlighet finns även att läsa enstaka kurser i programmet helt fristående. För mer information se hemsidan www.liu.se/pic.