Kompetensutveckling för yrkesverksamma

Notis · 2019-04-30

Mälardalens högskola har under de senaste åren gjort stora satsningar på kompetensutveckling för yrkesverksamma inom industrin. Satsningen har nyligen blivit beviljad fortsatt finansiering av KK-stiftelsen som anser att utbildningar som dessa kan vara avgörande för svenska företags globala konkurrenskraft.

Produktion hos Bombardier som är en av samverkansparterna kring utbildningssatsningen. Foto: Jonas Bilberg.

– Det livslånga lärandet är viktigt och vi på Mälardalens högskola är glada att kunna fortsätta möta behovet av den kunskap som efterfrågas. Satsningen visar att vi ligger i framkant när det gäller såväl forskning som utbildning inom produktionssystem, säger Paul Pettersson, rektor vid Mälardalens högskola.

Utbildningen är ett gemensamt projekt mellan Mälardalens högskola och Tekniska högskolan i Jönköping. Innehållet i utbildningarna är sprunget ur behovet av ny kompetens i branschen.

– För oss är det viktigt att hela tiden rusta vår personal för att klara våra kunders krav och att vara konkurrenskraftig över tid. Detta är ett utmärkt initiativ och blir ett viktigt verktyg för att utveckla och behålla personal, säger Dennis Helfridsson, vd på ABB Robotics i Sverige, som är ett av de medverkande företagen som säkerställer att innehållet i kurserna är i linje med industrins reella behov och kompetensutmaningar.

Mälardalens högskola erbjuder idag 35 kurser på avancerad nivå som riktar sig till både företag och arbetstagare som vill investera i kompetensutveckling. Kurserna är flexibla och ges till stor del online vilket ger frihet att själv välja när och var de olika kursmomenten ska genomföras.

Mer om kompetensutveckling för yrkesverksamma →