Konferens om hur vi konkurrenssäkrar Sverige

Notis · 2017-02-28

Under konferensen Industrial Internet of Things togs konkreta fall upp och besökarna fick ta del av hur våra största industrikoncerner i Sverige tänker, hur de tillämpar ny maskinkommunikation och produktionsteknik. Beslutsfattare från landets industrier möttes och tog del av frågan om hur vi ska konkurrenssäkra vårt industriland med robust digital teknik. Diskussionen handlade bland annat om; hur kan vi dra nytta av ”sakernas internet” och vad gör Sverige som motsvarar Tysklands Industri 4.0. På fotot Fredrik Karlsson, redaktör på Ny Teknik Automation.