Konferens om kompetens på Tillväxtverket

Notis · 2015-02-25

Den 17 februari arrangerade Tillväxtverket en konferens om strategisk kompetensförsörjning. Bakgrunden är att vart fjärde företag har svårt att rekrytera trots att det råder en relativt hög arbetslöshet i landet. För att Sverige ska kunna växa och stärka sin konkurrenskraft måste vi med gemensamma krafter verkar för att företagen får tillgång till rätt kompetens i rätt tid.

Karolina Winbo berättade om hur Automation Region arbetar med att öka teknikintresset bland barn och unga samt om hur vi tillsammans med andra aktörer – såsom Jobba i Västerås och Energy Competence Center – har lyckats påverka utbildningar på YH- och högskolenivå.

Samtliga presentationer och mer information