Konferens om samarbete med Schweiz

Notis · 2019-06-27

ABB Schweiz AG Corporate Research. Foto: ABB.

Den 26 september arrangeras en konferens om industriellt samarbete mellan Sverige och Schweiz. Temat är digitalisering med särskilt fokus på artificiell intelligens, big data, virtual reality och augmented reality. Medverkande aktörer är bland andra ABB, SAAB, Zeunity, Siemens, Linköpings universitet och Chalmers. Konferensen genomförs i Schweiz med ABB i Baden som värd. Svenska företag kan söka resebidrag hos Vinnova.

Läs mer om konferensen på Vinnovas webbplats →