Konferens: Sveriges konkurrenskraft och den strategiska kompetensförsörjningen

Notis · 2015-01-30

Konferens Tillväxtverket

Hur kan Sverige bli en vinnare i den globala ekonomin? Tillväxtverket bjuder in till en heldagskonferens i Stockholm den 17 februari. Konferensen vänder sig till ansvariga för regionala kompetensplattformar, regionala beslutsfattare, sektorsmyndigheter och departement inom kompetensförsörjningsområdet. Automation Regions Karolina Winbo medverkar som föreläsare och berättar om det arbete som Automation Region med medlemmar och samarbetsorganisationer bedriver i regionen.

Anmäl dig senast den 5 februari