Konkreta insatser krävs för att sprida teknikintresse

Ledare · Åsa Jackson • Personaldirektör ABB Sverige · 2013-02-27

”Det är tanken som räknas” är ett fint uttryck, men inte alltid så konstruktivt. I arbetet med att behålla och utveckla en region med rätt förutsättningar för en världsledande automationsindustri är förvisso tankearbetet viktigt, men än viktigare är de konkreta resultaten. Automation Region driver tillsammans med sina medlemsföretag ett långsiktigt arbete med att sprida teknikintresset ner i åldrarna, mellan könen. Det här är helt i linje med ABBs ambitioner.

På ABB har vi flera initiativ för att attrahera fler kvinnor till civilingenjörsyrket – och i slutänden förstås till ABB. Precis som andra medlemmar i Automation Region inser vi att vi måste börja längre ner i åldrarna. Därför har vi utökat samarbetet med ABB Industrigymnasium med målsättningen att öka andelen tjejer redan på gymnasiet, där vi satsar på att visa upp både spännande jobb och kvinnliga förebilder. Vi arbetar för att anpassa kommunikationen till ett språk som lockar båda könen. Vi har också stärkt samarbetet med universitet och högskolor, något som vi ser som mycket viktigt för att locka unga att läsa teknik. Även här vill vi tillsammans med högskolor och universitet bli mer konkreta genom tydliga samverkansavtal som sätter gemensamma mål för framtida samarbete.

I fjol initierade vi också programmet Sustainable Talent Program, riktat uteslutande mot kvinnliga teknologer på högskolor och universitet i årskurs tre, fyra eller fem. Tanken är att visa upp de möjligheter ABB har att erbjuda för ingenjörsutbildade. Programmet omfattar 15 deltagare som vid sex olika tillfällen besökt ABB för olika arrangemang. Även om ABB är en attraktiv arbetsgivare saknar många en tydlig bild av verksamheten, eftersom vi inte arbetar med konsumentprodukter. Vid besöken har de bland annat besökt avdelningar inom försäljning, produktion, forskning och produktutveckling. De har även fått träffa delar av den svenska ledningen och gått en provomgång i ett ledarskapsprogram som ABB anordnar.

Ovanstående är konkreta insatser som också lett till konkreta resultat. Flera av civilingenjörsstudenterna i förra årets omgång av Sustainable Talent Program har sökt sig till ABB för bland annat examensarbeten och sommarjobb. En har till och med antagits till ABBs traineeprogram! Jag är helt övertygad om att vi på längre sikt kommer att se ännu tydligare effekter. För regionen som helhet räcker det dock inte med ABBs insatser och det är här Automation Region kommer in. Tillsammans kan vi sprida förebilder och skapa en medvetenhet om de möjligheter som erbjuds och arbeta för att i förlängningen skapa en ännu mer attraktiv region – för både killar och tjejer.

Åsa Jackson • Personaldirektör ABB Sverige