Konkurrenskraft 09 med Lean och PLM

Notis · 2009-06-23

Upp emot 100 personer lockades till Konkurrenskraft 09 i maj, där bland andra Automation Regions Sven-Arne Paulsson föreläste. I en tid när de flesta seminarier och konferenser måste ställas in var det upplyftande att se så pass många engagerade och intresserade åhörare.

Tvådagarsprogrammet fokuserade på Lean och PLM, nyttan och kombinationen av dessa två områden, en infallsvinkel som kändes fräsch och aktuell. Sven-Arne kunde berätta vad Automation Region står för, om branschen som helhet och vikten att ha ett övergripande ”tänk” – Lean – i kombination med de bästa verktygen = automation!